Dotace

Státní příspěvek pro soukromé osoby

Žádost o příspěvek na schodolez (Formulář zde) se podává u příslušného úřadu práce podle místa trvalého bydliště. Žádost vám pošleme poštou nebo e-malem a pomůžeme vám s jejím vyplněním. Také vám poradíme přímý kontakt na pracovnici úřadu práce, která tyto záležitosti řeší. Spolu s žádostí vám pošleme cenovou nabídku na schodolez, kterou budete k vyřízení příspěvku potřebovat.

O schválení příspěvku na schodolezy rozhoduje především revizní lékař podle dodané zdravotní dokumentace. Úřad práce proplácí 90 % z kupní ceny schodolezu. Poradíme vám, jak získat příspěvek ve výši celých 100 %. Vyřizování příspěvku trvá zhruba tři měsíce a na tu dobu vám v případě potřeby zapůjčíme schodolez stejného typu. Po schválení příspěvku (obdržíte Rozhodnutí úřadu práce) vám obratem přivezeme nový schodolez.

Pokud potřebujete podrobnější informace, KONTAKTUJTE NÁS.

Dotace a výhodné cenové nabídky pro školy

Školám a školkám nabízíme speciálně zvýhodněné cenové nabídky na schodolez. Vzhledem k tomu, že školy a školky většinou nemají dostatek finančních prostředků na to, aby si schodolez samy pořídily, mají možnost využít různé dotační programy, např.

Prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – program 133 350

V tomto programu poskytuje MŠMT investiční dotace na pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření při vzdělávání a poskytování školských služeb podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě vašeho zájmu vám poskytneme přímý kontakt na pracovníka ministerstva, který má tento program na starosti. - program 133 350

Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj – program IROP

IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). - program IROP

Pokud potřebujete výhodnou cenovou nabídku, KONTAKTUJTE NÁS.